Planschade

AbRS 23-10-2019 gemeente Wormerland 201805601/1/A2 ECLI:NL:RVS:2019:3596
samenvatting en annotatie in JG 2019/6 nr. 35 p. 159-161
De vrijstellingsbepalingen van het bestemmingsplan ten tijde van de aankoop leiden tot voorzienbaarheid van planschade. Gelet op die bepalingen moest een koper rekening houden met bouwwerken die het zicht op zijn reclamemast konden beperken.

AbRS 10-04-2019 gemeente Beuningen 201805859/1/A2 ECLI:NL:RVS:2019:1124
samenvatting en annotatie in JG 2019/3 nr. 20 p. 85-86
Bij verkrijging van eigendom door erfopvolging in combinatie met compensatie van overbedeling aan andere erfgenamen voor de voorzienbaarheid van de planschade kijken naar moment dat de erflater de eigendom verwierf.

AbRS 02-01-2019 gemeente Pekela 201705766/2/R3 ECLI:NL:RVS:2019:2
samenvatting en annotatie in JG 2019/1 nr. 6 p. 19-20
Tegemoetkoming in (directe) planschade kan in natura, bijvoorbeeld door opnemen afwijkingsbevoegdheid in herziening van het nieuwe bestemmingsplan. Aanvrager om tegemoetkoming moet voldoende tijd krijgen om gebruik te maken van tegemoetkoming in natura.

AbRS 05-12-2018 gemeente Ooststellingwerf 201708395/1/A2 ECLI:NL:RVS:2018:3966
samenvatting en annotatie in JG 2019/1 nr. 4 p. 14-16
Geen tegemoetkoming in planschade. Aanvrager had voor dat hij besloot tot koop het archief van de abonneekrant en gelet op het bericht in die krant het daarin vermelde voorontwerp van de planologische wijziging moeten raadplegen.