Over Jolande Thoonen

Jolande Thoonen adviseert sinds 1986 overheden, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties over grondbeleid, ruimtelijk beleid en grondzaken. Sinds 2012 doet zij dat onder de naam van haar advieskantoor Thoonen Juridisch Advies.

Na afronding van de studie planologie in 1986 werkte Jolande tot 1990 als juridisch medewerker bij RBOI, adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en  inrichting. Zij zorgde voor de juridische inbreng in bestemmingsplannen en het coördineren en integreren van de inbreng vanuit de diverse disciplines in bestemmingsplannen.

In 1990 maakte Jolande de overstap naar de overheid. Zij werkte tot 1995 bij de afdeling bestuurszaken en het bedrijfsbureau en grondbedrijf van de gemeente Zwijndrecht als beleidsmedewerker privaatrechtelijke transacties betreffende onroerende goed en juridisch beleidsmedewerker.

Jolande studeerde in 1992 af in Nederlands recht (privaatrechtelijke en in de staatsrechtelijke afstudeervariant).

Van 1995 tot midden 1997 werkte Jolande bij de SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken). Zij adviseerde over planschade- en nadeelcompensatie.

Jolande werkte van 1997 tot midden 2012 als jurist bij ARCADIS Nederland BV. Zij breidde haar expertise op het gebied van grondbeleid uit en verdiepte deze. De Grondexploitatiewet werd één van haar specialisme.

In 1998 behaalde Jolande haar diploma Makelaardij in onroerende goederen.

Sinds 2012 adviseert Jolande op basis van separate adviesvragen en op basis van detachering vanuit haar advieskantoor Thoonen Juridisch Advies. Van 2017 tot en met 2019 werkte Jolande op detacheringsbasis bij de gemeente Buren als projectjurist.

Van 2013 tot midden 2015 werkte Jolande ook bij ’t Regthuys te Rozendaal als senior jurist/secretaris schadecommissies en sinds 2016 bij Ten Have Advies v.o.f. als jurist.

U kunt het Curriculum Vitae van Jolande telefonisch of per e-mail opvragen.